Stephanie Van Mechelen

Bauhaus, een academie voor architectuur en vormgeving, werd in 1919 – kort na de Eerste Wereldoorlog – opgericht door de Duitse architect Walter Gropius. In die periode wilden enkele architecten, ambachtslieden en kunstenaars dat de architectuur, de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de industriële vormgeving één geheel vormden.

Een bewogen geschiedenis in cijfers

De Bauhaus Academie werd in 1919 opgericht in het Duitse Weimar. In 1925 verhuisde de academie naar Dessau. Daar werden vrijwel alle kunstvormen onderwezen, zoals architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, industriële vormgeving, dans en beweging, typografie, fotografie, … De docenten gaven les volgens een op dat moment ongeziene methode: de studenten werden gestimuleerd om hun eigen creativiteit te ontdekken door gebruik te maken van verschillende materialen. Ze ontwierpen er onder andere elegante meubels en gebruiksvoorwerpen. In 1928 werd Walter Gropius opgevolgd door Hannes Meyer en vervolgens door de wereldvermaarde architect Ludwig Mies van der Rohe. In 1932 verhuisde Bauhaus naar Berlijn, om een jaar later te worden opgedoekt.

Bauhaus heeft een grote rol gespeeld bij de invulling van moderne architectuur, beeldende kunst en kunstonderwijs. Sommigen beschouwen Bauhaus als een volwaardige architectuur- en designstroming en als de modernistische erfgenaam van Henry Van de Velde, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan.

De opkomst van het industrieel design

Bauhaus werkte enerzijds een samenwerking tussen kunst en ambacht in de hand. Anderzijds ontstond door de opkomst van de machine- en massaproductie het concept industrieel design. Hierbij kwam de nadruk op strakke lijnen en functionaliteit te liggen met het oog op industriële massaproductie, wat haaks stond op het ambachtelijke werk. Dit is de paradox van Bauhaus: ambachtelijk werk werd opnieuw gewaardeerd en tegelijkertijd overbodig gemaakt.

Retrocollectie met uniek en authentiek karakter

De twee contrasterende concepten worden voor het eerst in de collecties van Dauby geïntegreerd met modellen zoals ph1920, ph1925+ , ph1928, ph1930 (Pure) en MG2092 (Fama). We werken met oude legeringen die volgens een traditioneel proces worden gemaakt en met de hand worden afgewerkt. Onze traditionele methodes en materialen worden gebruikt om strakke Bauhaus- en designmodellen te maken. Onze retrocollectie krijgt daardoor een uniek en authentiek karakter.

Ben je geïnteresseerd in deze authentieke deurklinken? Neem dan contact met ons op!

Deurbeslag Dauby Deurbeslag Dauby


Dit bericht werd vertaald met de steun van Flanders investment & trade
TOP